wetenschappelijk

“Janneke deed haar studie, en alles wat daarbij kwam, met een haar kenmerkende voortvarendheid: goed georganiseerd, helder, zelfstandig, zelfkritisch en kritisch. Ze heeft grote analytische kwaliteiten, ze kan bovendien kraakhelder en toch zeer vloeiend schrijven. Maar het belangrijkste is wel dat onder dit alles iets veel diepers ligt, namelijk haar begrip voor het wezenlijke van de literatuur. Dit begrip op een dieper niveau is voor een student uitzonderlijk.” – Dr. Saskia Pieterse in haar laudatio bij mijn diploma-uitreiking.

Publicaties

  • ‘Anna Blamans epistolaire avontuur. Een nieuw perspectief op brieven’. Bijdrage aan het congres Achter de Verhalen 5 in Brussel, 26-28 maart 2014. Lezing naar aanleiding van mijn scriptie in een sessie over de posities van de auteur. Je kunt mijn lezing hier nalezen.
  • Grands écrivains? Gender in de schrijversidentiteiten van Palmen en Van der Heijden’ (2013) in: Vooys, nummer 31.1.
    In 2011 schreef zowel Connie Palmen als A.F.Th. van der Heijden een boek naar aanleiding van het overlijden van een dierbare. De boeken werden verschillend ontvangen: Van der Heijdens Tonio werd bejubeld en bekroond, terwijl Palmens Logboek van een onbarmhartig jaar veel kritiek kreeg. Ik laat in dit artikel zien dat in de receptie van beide werken een dubbele kritische moraal aan het werk is. Dit onderzoek geeft gehoor aan de oproep die hoogleraar Maaike Meijer vorig jaar deed in Vooys om genderstudies in de neerlandistiek als vruchtbaar perspectief in ere te houden. Lees hier mijn artikel in Vooys.
  • ‘Fictie als incarnatie. De theologie en poëtica van Flannery O’Connor’ in: Liter (2013)
    Lees hier het artikel over de Amerikaanse, indrukwekkende O’Connor.
  • ‘Ontluikende consensus? Een reflectie op het congres “Achter de Verhalen”’. In: Ons Erfdeel. Afl. 55.3, 2012. Samen met M. Etemad, N. Lakeman en T. Wijckmans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *